mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji OLIMPIJCZYK w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://olimpijczykpoznan.mobidziennik.pl/2017