mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji OLIMPIJCZYK w Poznaniu